Israeli Fashion Design - The Timeline Project

איורי אופנה בהשראת מעצבי אופנה מקומיים, מתוך פרויקט טיימליין מעצבי האופנה בישראל
קצת על הפרויקט: מטרתו היא תיעוד בסיסי ומסודר, לפי סדר כרונולוגי, של המעצבות והמעצבים שפעלו ופועלים בישראל. אלה שפעלו לאורך שנים ואלה שכיכבו לזמן קצר ונעלמו, אלו שפועלות ופועלים בלב ליבו של המיינסטרים ואלו שפועלות ופועלים בשוליים. הטיימליין שאני יוצרת באיורים לצד אינפורמציה בסיסית, מהווה מבחינתי מעין מפה שדרכה ניתן להיכנס ולהתמצא בעולם עיצוב האופנה המקומי, ומשם להמשיך. בינתיים לבד ואולי, יום אחד, אם אצליח לגייס תקציב, יחד איתי. האיורים בפרויקט לא נעשו בהשראת דגם מסוים, אלא כהמשך למחקר ויזואלי שאני עורכת על כל מעצבת ומעצבת ומשם ממשיכה באיור שמעביר, או מתמצת את שפת העיצוב של כל מעצבת ומעצב. הפרויקט הוא פרויקט עצמאי ללא מימון חיצוני ורכישת איורים מהפרויקט היא הדרך שלכן ושלכם להביע תמיכה ולסייע בהנעתו של הפרויקט קדימה