Animals

איורי הדפסים מסדרת החיות
 נדמה שאני מחלקת את האיורים שלי, ככה במחשבות, לחי, צומח ודומם, כמו במשחק, כמו בחיים. אז באגף החי, שאפשר להגדיר אותו ״משפחתי וחיות אחרות״, תמצאו את משפחתי בפרויקט ״מבוסס על סיפור אמיתי״ וכאן, תוכלו לבקר את החיות אחרות. כשאני מאיירת חיות, הדבר בראשון שאני חושבת עליו, כקהל, אלו הם ילדים, לא יודעת למה, אבל בסופו של דבר, אני שואפת ומנסה, ומקווה שגם מצליחה לאייר חיות שידברו גם לקטנים וגם לבוגרים